Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

 "Oparzelisko"

Plenerowy projekt ogniowo pirotechniczny zrealizowany w klimacie obrz?dów
i legend ??redniowiecznych.
    Bracia Istar i Handor ruszaj? w ost?py le??ne w poszukiwaniu legendarnego oparzeliskowego krzewu.
Krzew ów raz do roku rodzi owoce, które maja wyj?tkowe w??a??ciwo??ci.
Ka??dy kto spo??yje oparzeliskowe jagody zostaje obdarzony niezwyk??? si???.
Jednak??e ro??liny pilnuje tajemnicza posta?, która jest wyj?tkowo bezwzgl?dna dla ??mia??ków chc?cych zbli??y? si? do niej.

Jak si? potocz? losy braci? Czy zdob?d? wyj?tkow? moc dzi?ki owocom
krzewu oparzeliskowego?
Czy wróc? cali i zdrowi do rodzinnego domu?
"Oparzelisko" to wzruszaj?ca historia mi??o??ci braterskiej,malowana ogniem
i pirotechnik? w os??onie nocy.

Arty??ci u??ywaj?c pe??nej gamy atrybutów ??onglerki ogniowej oraz elementów pirotechniki scenicznej ukazuj? niezwyk??y, tajemniczy ??wiat wierze?? ??redniowiecznych.
Ca??o??? opatrzona pi?kn? muzyk? i wyj?tkow? choreografi? sprawia i?? spektakl ogl?da si? z zapartym tchem,
a po obejrzeniu na d??ugo zapada w pami??

PL EN DE IT ES