Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Wyj?tkowe pokazy ??onglerki ogniem.
Ekscytuj?ce widowiska fire show

Nasze dzia??ania teatralne i ci?g??e poszukiwanie nowych mo??liwo??ci wyra??ania siebie doprowadzi??y do stworzenia teatru ognia, fire show oraz do kreowania pokazów z u??yciem techniki UV i pirotechniki.

Wyst?py artystyczne, które realizowane s? w oparciu o ogie?? i efekty pirotechniczne s? niezwykle widowiskowe i wzbudzaj? zachwyt nawet w??ród najbardziej "opornych" na sztuk?.

 

 


Ich efektowno??? sprawia, ??e posiadaj? wielk? si??? przyci?gania uwagi             i zapadania w pami??.
Specjalizujemy si? w fire show  z u??yciem pirotechniki i ró??nego rodzaju sprz?tów (wachlarze, ca??opalne liny, kule na ??a??cuchach, pazury, kije),     w pluciu ogniem, pokazach ??onglerki UV oraz w pokazach sztucznych ogni. Cz???? z przedstawionych dzia??a?? mo??na realizowa? w zamkni?tych pomieszczeniach.

 

PL EN DE IT ES