Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Kolorowo, g??o??no, spektakularnie

Realizujemy parady uliczne, których nie mo??na przeoczy?. Orkiestra d?ta, ma??oretki, fire show, klauni, platformy z tancerzami, akrobaci, ??onglerzy, b?bniarze, mimowie, szczudlarze,cyrkowcy- dysponujemy rzesz? artystów, którzy zapewni? paradzie jej wyjatkowo???.

 

Do??wiadczenie naszego zespo??u aktorskiego, a tak??e grup teatralnych z którymi wspó??pracujemy, pozwlaj? na realizaj? zró??nicowanych projektów plenerowo-ulicznych, zarówno tych du??ych, jak i na mniejsz? skal?.

Zajmujemy si? kompleksow? organizacj? parad ulicznych na terenie ca??ej Polski – pocz?wszy od prac koncepcyjnych, a?? po logistyk? i transport, a tak??e wynajmujemy artystów do parad orgaznizowanych przez inne podmioty.


 

PL EN DE IT ES