Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Wsz?dzie "wywy??szamy si?" w wielobarwnych kostiumach przy d??wi?kach muzyki i wystrza??ach fajerwerków, a wszystko to wysoko ponad g??owami zachwyconych widzów.

Oferujemy szeroko rozumiane us??ugi szczudlarskie. Nasi szczudlarze sp?dzaj? nad ziemi? tysi?ce godzin. U??wietniaj? swoimi wyst?pami setki imprez artystycznych i reklamowych na terenie ca??ej Polski i w innych krajach Europy. Pikniki, dni miast, festiwale, koncerty, programy telewizyjne, premiery filmowe, pokazy mody, wernisa??e, wystawy, wydarzenia sportowe, festyny, koncerty i wszelkie imprezy plenerowe to miejsca, w których mo??na nas spotka?.

 

Realizujemy zarówno du??e przedsi?wzi?cia np. kilkudniowe imprezy z udzia??em wielu grup teatralnych, parady uliczne zakrojone na szeroka skal?, udzia?? w produkcjach filmowych (np. "Ojciec Mateusz"), jak równie?? wykonujemy mniejsze eventy, np.: interakcje szczudlarskie podczas pikników, czy wynajem szczudlarzy do akcji informacyjno-reklamowej.

Uliczne interakcje teatralne w wykonaniu szczudlarzy s? samoistn? atrakcj?, a jednocze??nie swoist? reklam?. Szczudlarze ju?? z daleka zwracj? uwag? przechodniów, nie tylko swoj? ponadprzeci?tn? wielko??ci?, ale tak??e wielobarwno??cio??ci? ich wspania??ych kostiumów, które zapewnia nasza pracownia krawiectwa artystycznego.

PL EN DE IT ES