Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Witryna Twojego salonu samochodowego potrzebuje odmiany?                       Bierzesz udzia?? w targach wystawienniczych, potrzebujesz oryginalnej oprawy Swojego stoiska? Dotychczasowe sposoby reklamowania nie satysfakcjonuj? Ciebie i Twoich klientów?
Zatrudnij "??ywe rze??by". Ruchome pos?gi w witrynie przykuj? uwag? przechodniów, którzy nie omieszkaj? opowiedzie? o tym zjawisku znajomym. Konkurenci b?d? Ci zazdro??ci? kontrowersyjnej reklamy i du??ego zainteresowania Twoim stoiskiem. Natomiast klienci fotografuj?cy si? z ,,??ywymi rze??bami" na tle Twojego logo zapewni? Ci darmow? i niezwykle skuteczn? reklam?.

 

Nasi mimowie uczestnicz? w ró??nego rodzaju eventach : reklamowych
i promocyjnych, open action .Wdra??anie nowych produktów,wernisa??e,
premiery filmowe , premiery nowych modeli samochodów, targi, szkolenia.Wsz?dzie tam wzbudzaj? ogromne zainteresowanie i zachwyt. Wiele firmi instytucji przekona??o si? o skuteczno??ci i sile oddzia??ywania naszych mimów.

 

 

PL EN DE IT ES