Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Program "Dzieci?cy ??wiat" to podró?? do bajkowej krainy, pe??nej gigantycznych i kolorowych baniek mydlanych, nieprzeci?tnie wysokich szczudlarzy, pi?knie wymalowanych twarzy, konkursów, warsztatów oraz niezliczonych zabaw, jak na przyk??ad zamykanie w ba??ce. Fina??em imprezy s? odwiedziny Euniki w Krainie Cyrku, czyli spektakl pe??en bajkowych postaci i interakcji z dzie?mi, przygotowany specjalnie z my??l? o najm??odszych.

Czas trwania: od 2 h
Zespó?? wykonawczy: od 3 osób
Dost?pne 4 warianty cenowe

Ponadto do Pa??stwa dyspozycji s? szczudlarze, kuglarze, cyrkowcy, akrobaci, mimowie, kuglarze, animatorzy, ??onglerzy, monocykli??ci, baloniarze,ba??karze.

 

PL EN DE IT ES