Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Nie ma lepszego miejsca na poznanie tajników sztuki cyrkowej, ni?? wizyta w naszym Kolorowym Cyrku. Na dzieci czeka? b?d? do??wiadczeni ??ongelrzy i szczudlarze, jak równie?? gotowe stanowiska animacyjne pe??ne cyrkowych wyzwa?? oraz konkursów. W programie mi?dzy innymi: chodzenie na specjalnych szczuda??ach animacyjnych, ??onglerka maczugami, pi??kami i obr?czami, warsztaty puszczania gigantycznych baniek mydlanych, balonowe zoo, rola bola, diabolo, skoki na giganycznej skakance oraz wiele innych atrakcji. Fina??em imprezy b?dzie cyrkowy spektakl przygotowany specjalnie z my??l? o najm??odszych, w którym wraz z g??ówn? bohaterk? Eunik?, uczestnicy przenios? si? do tajemniczej Krainy Cyrku.

Czas trwania: od 2 h
Zespó?? wykonawczy: od 3 osób
Dost?pne 4 warianty cenowe

Ponadto do Pa??stwa dyspozycji s? szczudlarze, kuglarze, cyrkowcy, akrobaci, mimowie, kuglarze, animatorzy, ??onglerzy.

PL EN DE IT ES