Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

 

Udzia?? w targach wystawienniczych to cz???? przemy??lanej strategii biznesowej dla ka??dej firmy oferuj?cej swoje produkty
lub us??ugi. W dobie gigantycznej konkurencji, efekt prezentacji na targach powinien by? jak najbardziej skuteczny i ju?? z daleka rzuca? si? w oczy potencjalnym klientom. Proponujemy niecodzienn? reklam?, poprzez bodypainting, szczudlarzy, mimów oraz bardzo atrakcyjne hostessy, a to tylko cz???? naszych mo??liwo??ci, które sprawi?, ??e reklama zostanie zapami?tana na d??ugi czas.
Na specjalne ??yczenie klienta zajmujemy si? kompleksow? obs??ug? stoiska.

 

PL EN DE IT ES