Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

 Akcje promocyjne to idealny sposób dla firm, aby dotrze? z ofert? do swoich kluczowych klientów. Dzia??ania podczas wydarze?? tego rodzaju powinny przebiega? perfekcyjnie, by? przemy??lane i co najwa??niejsze zwraca? na siebi? uwag?. Wierzymy, ??e nie ma silniejszego oddzia??ywania na preferencje klientów ni?? poprzez kontakt bezpo??redni, a dzia??ania promocyjne, prowadzone z wykorzystaniem do??wiadczonego i odpowiednio przygotowanego zespo??u, gwarantuj? ??wietne rezultaty i daj? si? zapami?ta? na d??ugi czas. Polecamy zatem naszych promotorów z przygotowaniem aktorskim, którzy oczarowuj? przyby??ych go??ci u??miechem, niezwyk??ym czarem, poczuciem humoru oraz wysok? kultur? osobist?, a dzi?ki ich ogromnej ??wiadomo??ci scenicznej, bij? na g??ow? swoj? skuteczno??ci? promotorów bez talentu aktorskiego.
Posiadamy szerok? baz?: hostess, hostów, animatorów, ??ywych rze??b, konferansjerów, szczudlarzy, ??onglerów, mimów oraz gazeciarzy.

PL EN DE IT ES