Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

   

Nawi???emy wspó??prac? z osobami uzdolnionymi aktorsko i tanecznie oraz z grupami artystów szczudlarzy, ??onglerów, tancerzy ognia, mimów,
a tak??e z wszystkimi którzy chc? prze??y? fascynuj?c? przygod?
z teatrem ulicznym.

Kontakt
Piotr Kulczyk
biuro@scenakalejdoskop.pl
508-305-088

PL EN DE IT ES