Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

Jarmarczne harce to program animacyjny z ??redniowiecznymi zabawami, podczas których uczestnicy b?d? mogli poczu? sie jak prawdziwi rycerze oraz pi?kne damy dworu. W programie na najm??odszych czeka? b?d?: warsztaty r?kodzielnicze, jarmarczne zabawy i konkursy oraz zapieraj?ce dech w piersiach widowiska plenerowo-uliczne, rodem z prawdziwego ??redniowiecznego jarmarku. Wzbogacone efektown? scenografi?, kostiumami i rekwizytami wydarzenie, przeniesie uczestnników do odleg??ego w czasie ??wiata i pozostanie w pami?ci na d??ugi czas.

Czas trwania: od 2 h
Zespó?? wykonawczy: od 3 osób
Dost?pne 4 warianty cenowe

Ponadto do Pa??stwa dyspozycji s? szczudlarze, kuglarze, cyrkowcy, akrobaci, mimowie, kuglarze, animatorzy, ??onglerzy, charakteryzatorzy.

PL EN DE IT ES