Parady uliczne, teatruliczny, teatry uliczne, korowody uliczne
Teatr uliczny wystawia widowiska uliczne dla dzieci
animacje plenerowe Jarmarczne Harce
Ma??y Apacz na szczud??ach
Kolorowy Cyrk
Dzieci?cy ??wiat
happening ??ywe rze??by stacze krakowscy ??ywe pos?gi mimowie
Zimowe korowody uliczne
Jase??ka plenerowo uliczne. Zimowy teatr uliczny.
Zimowy teatr uliczny. Pierwsza Gwiazda.
Oprawa artystyczny imprezy sylwestrowej. Zimowy Teatr Ulizcny.
Animacje ??wi?teczne. Zimowy Teatr Uliczny

WARSZTATY BA??KARSKIE

Dzi?ki wskazówkom instruktora oraz dost?powi do rekwizytów uczestnicy zachwycaj? w??asnor?cznie wykonanymi ba??kami mydlanymi. Wspólne robienie baniek mydlanych jest ??wietn? zabaw?, która jednocze??nie wymaga skupienia si? uczestników na ostatecznym efekcie wizualnym.

WARSZTATY FILMOWE Wspania??a okazja spe??ni? by swoje marzenia i zosta? Wielk? Gwiazd? filmu.

Uczestnicy bior? udzia?? w pracy na planie filmowym.Ka??dy znajdzie co?? dla siebie.Jedni mog? zosta? specjalistami od efektów specjalnych,o??wietlenia,kostiumów,chrakteryzacji drudzy aktorami czy wko??cy re??yserem i asystenetm rezysera. Warsztaty filmowe sk??adaj? si? z kilunastu rówznych programów. Ka??dy z programów to plan filmowy z wilekiego phitu kinowego.BATMAN,SPIDERMAN,PIRACI Z KARAIBÓW i wiele innych wspania??ych filmów. W ka??dym z programów realizowana jest najbarzdiej znana i lubiana scena zdanego filmu.Ca??o??? jest sfilmowana i pozostaje wspania??a pami?tk? na ca??e ??ycie , a by? mo??e nie jdno zycie odmini i narodz? sie kolejne wielkie nazwiska w ??wiecie filmu. Zespó?? Sceny Kalejdoskop zapewnia scenografi? , kostiumy, sprzet do efektów specjalnych, sprz?d video oraz koordynatora z do??wiadczeniem filmowym.

 

WARSZTATY SZCZUDLARSKIE

Niepowtarzalna okazja, by pozna? tajniki chodzenia na szczud??ach. Szczudlarstwo jest to podstawowa forma dzia??ania teatru ulicznego. Pod kierunkiem do??wiadczonych szczudlarzy, zainteresowani maj? okazj? pozna? technik? chodzenia na szczud??ach w praktyce. Dzi?ki ró??nym rodzajom szczude??, dla ka??dego z uczesników istnieje mo??liwo??? wyboru najbardziej odpowiednich.

WARSZTATY MALOWANIA TWARZY / CHARAKTERYZACJI

Uczestnicy przy pomocy profesjonalnych farb do malowania cia??a ucz? si? podstawowych zasad charakteryzacji. Charakteryzatorka zapoznaje dzieci i m??odzie?? z technikami malowania twarzy oraz wykonywaniem makija??u scenicznego.

 

 

PL EN DE IT ES